Joanneke van Zadelhoff

  Terug naar pagina Ouderraad

Na de thema-avond in 2017, georganiseerd door de Ouderraad, heb ik mij aangemeld voor de OR. Wij hebben twee dochters in 3 en 5 VWO.

Ik vind ouderbetrokkenheid belangrijk. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Onderdeel hiervan is ouderparticipatie. Voor mij is dat plaats nemen in de OR. Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Het is fijn om te merken dat het Coornhert een betrokken school is. Het neemt zowel de leerlingen als de ouders serieus.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland waar ik o.a. werk op de afdeling Educatie. Hier verzorgen wij verschillende leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen van 0-18 jaar.