Jan Willem de Vreeze

 Terug naar pagina Ouderraad

I

Hallo, mijn naam is Jan Willem de Vreeze en ik woon, samen met mijn vrouw en kinderen, in Heemstede. Zowel mijn oudste dochter Meike, als mijn jongste zoon Hidde, zitten alweer enkele jaren met veel plezier op het Coorhert Lyceum. 
Zelf kom ik uit de financiële wereld en heb na een aantal internationale en regionale omzwervingen uiteindelijk mijn plekje gevonden in “groot Haarlem”.
De voornaamste reden waarom ik mij beschikbaar heb gesteld voor de Ouderraad is dat ik graag betrokken wil zijn bij de school waarop mijn kinderen dagelijks verblijven, kan meedenken over de richting van het aangeboden onderwijs en invloed kan uitoefenen op de vele activiteiten/ontwikkelingen die er thans plaatsvinden/zijn.
Mijn eerste bevindingen over de Ouderraad zijn uitermate positief. De school betrekt de raad consequent bij haar beslissingen en vragen met grote regelmaat advies aan de ouders. De raad is daardoor een zeer belangrijk orgaan binnen de school en heeft, zeker in deze tijd van (grote) veranderingen en aanpassingen, een belangrijke rol te vervullen.  

Ik verheug mij derhalve op een voortdurende prettige samenwerking met de schoolleiding, de leerlingenraad en allen die het Coornhert Lyceum een warm hart toedragen.