Heleen van Loenen

  Terug naar pagina Ouderraad


Met ingang van het schooljaar 21-22 start ik als nieuw lid van de Ouderraad. Aanleiding hiervoor is de aangekondigde ontwikkeling naar daltononderwijs. Ik denk graag mee over de uitwerking hiervan, de gevolgen voor de huidige leerlingen en de inbreng die ouders kunnen hebben. Ook wil ik meer bij andere ontwikkelingen op het Coornhert betrokken zijn, omdat het een plek is waar onze kinderen veel tijd doorbrengen. Komend schooljaar gaan zij naar 3 en 5 VWO. De Ouderraad is een belangrijk overlegorgaan binnen de school en heeft betrokken ouders nodig. Enerzijds om feedback te krijgen op voorgenomen besluiten en anderzijds om vragen van ouders te beantwoorden. Ik maak graag tijd vrij om mij hiervoor in te zetten. Voor mijn dagelijks werk adviseer ik over communicatie bij verandertrajecten. Die ervaring neem ik mee naar de Ouderraad.