Floor Pieffers

 Terug naar pagina ouderraad


Ik ben Floor Pieffers, jurist, woonachtig in Vijfhuizen met mijn man, 3 zonen en een dwergschnauzer. Na jarenlang gewerkt te hebben op Schiphol in de HR/Arbeidsrecht-hoek, begin ik na deze lockdown dan eindelijk op mijn nieuwe plek bij Slachtofferhulp Nederland.
Sinds dit schooljaar zit onze oudste zoon, Sietze, in klas 1MHc. Ik ben nieuwsgierig en krijg graag mee waarom bepaalde beslissingen genomen worden, daarom heb ik mij aangemeld bij de OR. De Coornhert-schoolleiding ziet en gebruikt de OR ook echt als orgaan waar je iets mee kan; waarmee je kan samenwerken en waar je als school iets aan hebt. Het is een gekke, zware tijd, voor onze kinderen én voor het onderwijs. Daarom vind ik het fijn juist nú deel uit te maken deze OR.