Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is het contactorgaan tussen ouders en schoolleiding. Zij behartigt de algemene belangen van ouders en leerlingen.

De OR bestaat uit 10-12 leden, die ieder voor twee jaar worden gekozen. Samen volgen we nauwgezet de ontwikkelingen binnen de school. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

We komen een keer per maand bij elkaar voor een reguliere vergadering, waarbij ook de rector aanschuift. Daarnaast organiseren we elk schooljaar een aantal bijeenkomsten waaronder de Jaarvergadering en een thema-avond over een onderwerp dat onder ouders leeft.

Heb je ideeën voor ons? Neem dan contact met ons op via ouderraad@coornhert.nl.

Dagelijks bestuur

Leden