MR


Medezeggenschapraad

Het Coornhert Lyceum beschikt, zoals elke school, over een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit de leden van de personeelsraad, 4 ouders en 4 leerlingen. De ouders hierin worden gekozen door de Ouderraad (OR). Ouders komen bij voorkeur via de OR in de MR.

De leerlingenvertegenwoordigers worden gekozen door het bestuur van de Leerlingenvereniging.

De MR heeft een belangrijke adviserende en instemmende taak.