Stagelopen op het Coornhert Lyceum

Stages

Als student aan een lerarenopleiding doe je een groot deel van je opleiding op een school. Zo koppel je theorie makkelijker aan praktijk en doe je meteen leservaring op. Het mes snijdt aan twee kanten: de school biedt een ontwikkelplaats voor jong talent richting startbekwaam docent én de huidige docenten leren van de docenten van de toekomst. Ook de lerarenopleidingen zijn enthousiast: met kennis en ervaring vanaf de opleidingslocaties kunnen zij hun opleidingen beter laten aansluiten op wat er in de praktijk gevraagd wordt. Sinds enkele jaren werken verschillende partners in Haarlem-Haarlemmermeer & Omstreken (H2O) nauw met elkaar samen in Opleidingsschool H2O.

Contactpersoon voor stages bij ons op school is Piet Spee (p.spee@coornhert.nl).