Organisatie

Bestuur

Het Coornhert Lyceum maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, wat ten goede komt aan de leerprestaties en vorming van de leerlingen. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep, en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.