Motivatiecoaching

Het Coornhert Lyceum biedt leerlingen de gelegenheid om begeleid te worden op motivatie. De motivatiecoach is mevr. drs. A. Engel.

Om diverse redenen kan een leerling gedurende het schooljaar vastlopen in zijn leertraject. Mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Zij signaleren of een leerling voldoende gemotiveerd is voor school of leren en verwijzen vervolgens door naar de motivatiecoach. Een leerling kan ook zelf bij de mentor aangeven dat hij behoefte heeft aan motivatiecoaching.

Samen met de motivatiecoach gaat de leerling uitzoeken wat de reden is waarom het schoolwerk niet lukt. De coach helpt vervolgens de leerling zich bewust te laten worden van zijn doel(en) en van de kwaliteiten die hij kan inzetten om dat doel (die doelen) te bereiken. De motivatiecoach voeren individuele gesprekken met de leerling. Zo’n coachingstraject  duurt gemiddeld 4 à 5 gesprekken.

Leerlingen geven aan deze gesprekken als een steuntje in de rug te ervaren.

De coach werken nauw samen met de overige leerlingbegeleiders in de school en houden contact met de ouders.