Mentor & decanaat

Mentor

Elke klas heeft een eigen klassenleraar, de mentor. Leerlingen kunnen altijd bij hem of haar terecht met vragen. Ook ouders kunnen zich wenden tot de mentor als ze iets te bespreken hebben over hun kind.

De mentor besteedt, behalve aan het leerproces, aandacht aan het welbevinden van de leerling en ook aan de keuzebegeleiding. Omdat de mentor de leerling goed kent, is de steun die hij/zij kan bieden bij het maken van keuzes vaak buitengewoon effectief. Twee keer per jaar plant de school een Mentor-Ouder-Leerlinggesprek. In deze gesprekken met de leerling, de ouder en de mentor (MOL-gesprekken) zal de leerling het voortouw mogen nemen. In het gesprek worden doelen afgesproken die later in het jaar worden geëvalueerd.

En tenslotte: de mentor begeleidt sociale activiteiten van de klas, zoals klassenavonden en het sinterklaasfeest. En dat is zeker niet de minst belangrijke taak!

Mentorles

Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen laten plaatsvinden is er voor alle klassen een mentorles ingeroosterd. De mentor kan tijdens dit uur met de gehele klas/groep of met een beperkt aantal leerlingen bijvoorbeeld de schoolvorderingen, studievaardigheden of sociale vraagstukken bespreken.

Decanaat

Op het Coornhert Lyceum hebben we een decaan voor het navo (dhr. Huijer), een decaan voor het havo (mevr. Engel) en een decaan voor het atheneum en gymnasium (mevr. van Leersum). De decanen werken vanuit een eigen locatie op school (lokaal 121) en ze maken gebruik van de faciliteiten in de mediatheek.

De decanen maken voor profiel-, sector- en studiekeuze gebruik van de digitale methode Keuzeweb op de digitale portal coornhert.dedecaan.net. Dit is een digitale methode die in 2 en 3 mavo, 3 havo en 3 atheneum en gymnasium  gebruikt wordt. Dedecaan.net is behalve voor de decaan ook door ouders en mentoren in te zien en zij kunnen zo het keuzeproces van de leerling volgen.

In Keuzeweb stellen de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan een portfolio samen waarin alle opdrachten worden opgeslagen. De decanen maken ook gebruik van de Electronische Leer Omgeving (ELO) binnen Magister. Ouders kunnen hier hand-outs van de presentaties downloaden en leerlingen vinden hier extra informatie met betrekking tot profiel- en studiekeuze.

De decanen zijn op donderdag beschikbaar in de decanenkamer. Leerlingen kunnen afspraken maken via de mail of gewoon even binnenlopen.