Tekenen

Het vak tekenen wordt in alle onderbouwklassen gegeven. Hierdoor kunnen we een heel compleet programma aanbieden dat gericht is op het kiezen van tekenen in de bovenbouw. De opdrachten in de onderbouw sluiten aan bij onze methode Arti van ThiemeMeulenhoff.

Naast tekenen krijgen de brugklasleerlingen een half jaar ook ruimtelijke vormgeving. In dit vak leren ze om ruimtelijk beeldende vraagstukken op te lossen.

Tekenen wordt gegeven als examenvak op de mavo, havo en het vwo. De leerlingen worden voorbereid om een kunstopleiding te kunnen volgen. Maar ook kiezen veel leerlingen het vak omdat ze het graag doen. Het probleemoplossend leren werken en denken is dan een handige bijkomstigheid, waar ze ook in andere beroepen veel baat bij hebben!

De bovenbouwleerlingen gaan op excursie naar de volgende steden: Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Rome.

De tekendocenten verzorgen ook naschoolse cursussen in Het Atelier. Het Atelier is een ruimte boven de tekenlokalen waar bovenbouwleerlingen tijdens tussenuren en na school kunnen werken. De cursussen die worden gegeven zijn voor iedereen. Het kan dus zijn dat er leerlingen meedoen van de brugklas t/m de 6e en van de mavo, havo en het vwo. Een selectie van cursussen die zijn gegeven zijn: decorontwerpen en -bouw, kostuum ontwerpen en maken, portretschilderen, mallen maken van gips en boekbinden.