Kunst en cultuur

Het Coornhert Lyceum is een CultuurProfielSchool

Klik hier voor het Cultuurprofielplan 2018-2022!

Een cultuurprofielschool is een school die op grond van een reeks criteria landelijke erkenning geniet als lid van de Vereniging van CultuurProfielScholen. Deze vereniging heeft als doel om via onderlinge consultaties en visitaties te bewerkstelligen dat de deelnemende scholen bewust, praktisch, intensief en effectief vormgeven aan cultuureducatie in alle aspecten van het onderwijs en hierbij een prominente plaats toekennen aan de kunstvakken. Hierbij hanteert de vereniging een breed cultuurbegrip, waarin meerdere lagen te onderscheiden zijn. Van een cultuurprofielschool wordt verwacht dat de culturele dimensie van onderwijs in ieder schoolvak herkenbaar is. Een cultuurprofielschool streeft ernaar om bij de verwerving van kennis en vaardigheden in alle vakken een beroep te doen op de volle breedte van de vermogens van de leerlingen: zintuiglijk, cognitief, verbeeldend, creatief en sociaal. Zie voor een korte samenvatting van het doel van de vereniging het ‘Manifest CultuurProfielScholen’ op de site van de vereniging.

Erkende CultuurProfielSchool