Leerlingenraad


Leerlingenraad

De leerlingengeleding in de MR van het Coornhert Lyceum heeft met haar vier zittende leerlingen het verouderde leerlingenstatuut herzien en vernieuwd. Vervolgens is het vernieuwde statuut goedgekeurd en nu hieronder te lezen.

In dit document kan je de plichten, maar ook de rechten van de leerlingen vinden. Je vindt in dit document dus niet alleen de regels waar jij als leerling aan moet voldoen, maar ook de regels waar jij recht op hebt.