Schoolboeken

Schoolboeken op het Coornhert Lyceum

Hieronder wordt kort weergegeven hoe de levering en inlevering van boeken op het Coornhert Lyceum geregeld is. De levering van de boeken is uitbesteed aan een externe partij, Van Dijk Educatie in Kampen.

Algemeen

De boeken voor de leerlingen worden door de school besteld, u hoeft dat niet zelf te doen. Aan het begin van de schoolcarrière wordt een bruikleenovereenkomst ingeleverd en een borgbedrag van € 75,– betaald. Als de boeken ieder jaar zonder schade worden ingeleverd, wordt de borg na het verlaten van de school terugbetaald. De boeken zijn en blijven eigendom van school en worden aan de leerlingen per schooljaar uitgeleend. Iedere leerling ontvangt vóór de ontvangst van de boeken een e-mail over de verwachte levertijd en de inhoud van het boekenpakket.

Levering (digitaal) lesmateriaal

Het boekenpakket wordt uiterlijk in de week voor de start van het schooljaar via PostNL op het huisadres afgeleverd. Van digitale leermiddelen wordt per e-mail aangegeven welk digitaal materiaal is besteld, waar dit te vinden is en hoe je kunt inloggen.

Direct na levering moeten de geleverde boeken gecontroleerd worden op compleetheid en kwaliteit. Wat kan er mis gaan?

– De geleverde boeken zijn niet compleet of verkeerd. Als er boeken missen die niet op de naleverlijst staan, kunt u het beste direct contact opnemen met de klantenservice van Van Dijk. U vindt de contactgegevens onder aan deze brief.

– De geleverde boeken zijn beschadigd. Voor beschadigde boeken worden er op school enkele spreekuren georganiseerd waarbij de leerlingen deze boeken kunnen laten beoordelen. Ze worden dan omgeruild of er wordt een aantekening gemaakt dat de beschadiging al aanwezig was.

De school probeert het ongemak van nog niet geleverde boeken zoveel mogelijk op te vangen door tijdelijk kopieën te verstrekken aan de leerlingen.

Inlevering van de boeken

Aan het einde van het schooljaar moeten alle boeken weer in goede staat worden ingeleverd. Voor beschadigde of niet ingeleverde boeken worden kosten in rekening gebracht. Het is dus belangrijk om dit vooraf thuis goed te controleren.

Zowel over de levering als over de inlevering ontvangt u uitgebreide informatie over de gang van zaken die gevolgd wordt.

Vragen?

Mochten er vragen zijn over het boekenpakket, kijk dan bij de veel gestelde vragen op de website van Van Dijk, (www.vandijk.nl). Is het antwoord daar niet te vinden, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van VanDijk.nl:

Telefoon: 088-2030303 (lokaal tarief) E-mail: info@vandijk.nl