Vragen van ouders

Onlangs hebben wij aangekondigd dat onze school een daltonschool wordt met ingang van schooljaar 2022-2023. In onderstaande video geven onze rectoren Nelie Groen en Bas Boensma antwoord op gestelde vragen.

 
Heeft u ook een vraag? Stuur deze dan aan info@coornhert.nl

Andere vragen

Diverse aspecten van uw beschrijving van de daltonschool doen denken aan Montessori onderwijs - Zou u de werkgroep willen verzoeken een balans te vinden tussen het goede van de dalton-principes en het gestructureerde van het Coornhert? Onze kinderen hebben speciaal voor die structuur gekozen.

De structuur die het Coornhert biedt, zien we als kwaliteit en zullen we behouden. Wat we graag willen bereiken is dat leerlingen binnen die structuur leren om zelfstandig keuzes te maken. Iets wat ze ook moeten kunnen in het vervolgonderwijs. Er is daarin een duidelijk verschil tussen Montessori en dalton; kijk ook op deze site: www.derivieren.nl/verschil-dalton-en-montesorri/. Bij dalton werken leerlingen binnen een vaste structuur op zo'n manier dat ze het meeste rendement van de lessen hebben. De school ontwikkelt zelf het onderwijs op basis van de visie van dalton en zal dus altijd de eigenheid van Coornhert behouden.

Kunt u aangegeven wat de reden is van het, zo laat in het schooljaar kenbaar maken van deze voorgenomen wijziging?

De communicatievolgorde wordt bepaald door de procedure die bij een dergelijke stap hoort. We hebben instemming van MR nodig gehad, inclusief de ouder- en leerling-geleding. Ook is er afstemming in de regio nodig voor een dergelijke stap en acceptatie door de daltonvereniging als aspirant daltonschool. Je kunt tijdens dit proces niet half gaan communiceren, dat zou zeer ongelukkig zijn.

Waarom heeft u dit niet bekend gemaakt ten tijde van de aanmeld/aanname periode?

We communiceren nu met het oog op de werving voor 22-23 en zijn dus behoorlijk vroeg. Het Coornhert zal nu een ontwikkeljaar voor docenten starten en de eerste klas gaan ontwerpen. Die leerlingen werven we volgend jaar en we starten in 22-23. De overige leerlingen zullen vanaf 22-23 waar mogelijk ook voordelen van het dalton onderwijs meekrijgen. Denk aan tijd voor een daltonband (steunlessen, huiswerk of workshops keuze), begeleidend mentoraat, een sterk pedagogisch klimaat etc.) Ook als school 'groeien we in' als het ware, onze docenten worden in 3 jaar tijd allemaal geschoold. Daarna zijn we pas in staat om voor alle klassen de overstap te maken.

Verwacht u afmeldingen door de gewijzigde onderwijsmethode?

Wij vinden dat we de sterke punten van ons onderwijs vooral gaan versterken, er is geen sprake van een totale wijziging van beleid of uitvoering van lessen maar juist van doorontwikkelen.

Hoe communiceert uw school normaal gesproken, wij zijn nieuwe ouders.

Met betrekking tot communicatie; u kunt van ons elke week een brief vanuit de rectoren verwachten waarin verteld wordt wat er op school gaande is. Er komen via de afdelingen specifieke zaken naar u toe en de mentoren hebben een belangrijke rol in het contact met thuis.

Het daltononderwijs is naar ons idee geen passend onderwijs voor onze zoon. Hij heeft ADHD en heeft enorm veel structuur nodig.

Het daltononderwijs kan zeker ook gestructureerd zijn. We zullen het onderwijs inrichten vanuit de basisprincipes van onze school. Er komt dus nog steeds orde en structuur in de dag en in de afspraken die we met leerlingen hebben. Op deze website ziet u het verschil tussen dalton en Montessori, waaruit duidelijk wordt dat dalton meer gaat over de keuzes die de school maakt in het aanbod en de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling. Verschil tussen dalton- en Montesorrionderwijs We blijven dus Coornhert met de uitgangspunten zoals u die van ons verwacht.

Waarom kiest uw school voor dalton?

Het Coornhert is al bezig met onderwijs zoals het in daltonscholen gegeven wordt. We werken bijvoorbeeld met steunlessen, keuzetijd, studielesuren en we differentiëren twee jaar in de onderbouw. Daarnaast zijn bij ons de competenties van Coornhert leidend (zie schoolplan Coornhert Lyceum 2019-2023) en zijn die competenties gelijk aan de daltoncompetenties. Deze reeds aanwezige kwaliteiten zullen we verder ontwikkelen als daltonschool. Het geeft ons de onderwijskundige handvatten om het onderwijs en de begeleiding steeds te blijven verbeteren.

Hoe wordt er omgegaan met de examenklassen van volgend jaar (21-22 of 22-23)? Hebben die daar dan ook mee te maken?

De examenklassen van de volgende twee jaren zullen hier niet veel van merken. We hebben al daltonelementen in ons onderwijs zoals steunlessen, huiswerkbegeleiding en studieruimte in de weekenden. Die blijven natuurlijk. Er wordt volgend jaar verder vooral ontwikkeld. En het eerste jaar van implementatie zal niet als veranderingen merkbaar zijn in de examenklassen.

Kunnen we van de mentoren of conrectoren meer informatie verwachten wat deze koerswijziging betekent voor de voorexamen- en examenleerlingen?

Er zal zeker meer informatie komen via de mentoren en de conrectoren. Voorlopig starten we met ontwikkelen en zijn we daar het komende schooljaar op gericht. De voorexamen- en de examenleerlingen van 21-22 zullen dus niet veel veranderingen gaan merken. We houden u op de hoogte via de kanalen die u van ons gewend bent; de wekelijkse brief over ontwikkelingen in de school van de rectoren, communicatie over zaken betreffende de afdelingen via de conrectoren of coördinatoren en de directe communicatie over uw kind via de mentor.