Nieuws

2022-07-06 |

Nieuwe rector Coornhert Lyceum: Alexander Volmer

 

Alexander Volmer nieuwe rector Coornhert Lyceum
Het Coornhert Lyceum verwelkomt Alexander Volmer vanaf het nieuwe schooljaar als rector en opvolger van Nelie Groen. Hij zal samen met mederector Bas Boensma leiding geven en onze school verder uitbouwen tot daltonschool.
Met zijn achtergrond past Alexander naadloos in het profiel dat de Benoemingsadviescommissie had opgesteld.
Het schoolteam en het bestuur van Dunamare zijn dan ook heel blij met zijn benoeming.                      

Alexander is sinds 2004 rector van het Ichthus Lyceum en kent het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland op zijn duimpje. Hij heeft de benodigde kwaliteiten, talenten en ervaring om het Coornhert Lyceum verder te brengen op de weg die het onder de leiding van Nelie Groen al ingeslagen is. Zo heeft het Ichthus Lyceum het predicaat Technasium, terwijl het Coornhert Lyceum grote interesse heeft in technologische ontwikkeling voor het onderwijs. Er is bovendien ook op het Ichthus veel aandacht voor kunst en cultuur en Alexander heeft veel ervaring met 
onderwijsontwikkeling, wat goed aansluit bij onze ambitie om het daltononderwijs verder te ontwikkelen. De school krijgt met hem dan ook een sterk en kundig boegbeeld.

Alexander werkt nauw samen met Bas Boensma, sinds 2 jaar mederector op het Coornhert Lyceum en daarnaast directeur van het Montessori College Aerdenhout. Bas zorgt voor de continuïteit in het schoolbestuur en helpt de nieuwe ontwikkelingen verder vorm te geven. Beide rectoren zullen met het schoolteam een goede invulling geven aan het daltonconcept en zorgdragen voor een stevige borging. 
Zij gaan ook werken aan de profilering van het Coornhert Lyceum om zo bij te dragen aan een sterke positie van de school in de regio. Verder vraagt de renovatie en verbouwing
van de huisvesting de komende jaren veel aandacht.


Stappen
Nelie Groen vervolgt na de zomer haar loopbaan als programmadirecteur Technologie Dunamare. Zij gaat in deze nieuwe rol techniek en technologie in het onderwijs in de regio verder helpen ontwikkelen.
Henk Post en April van Loenen, samen het College van Bestuur van Dunamare, wensen Alexander en Nelie veel succes en plezier in hun nieuwe functies. Hun stappen passen in onze filosofie om de aanwezige talenten en expertise binnen onze scholengroep zo breed mogelijk te gebruiken en zo het best mogelijke onderwijs op de scholen te kunnen aanbieden.