Nieuws

2022-11-01 |

leerlingen onthullen gedenksteen Coornhert


V.l.n.r. Boris Dittrich, Andrei Nikolaev, Minister Weerwind, Wessel Flaskamp, Wim Cerutti en Mathijs Sepp.

Coornhert-leerlingen onthullen gedenksteen voor Dirck Volkertzoon Coornhert

Mathijs Sepp (4V) , Andrei Nikolaev (6V) en Wessel Flaskamp (6V) hebben op vrijdag 28 oktober jl. als vertegenwoordigers van onze school een gedenksteen ter ere van Dirck Volkertzoon Coornhert onthuld in de Nieuwe Kerk In Amsterdam. De Nieuwe Kerk wil met deze onthulling het belang van het gedachtegoed van Coornhert, die precies 500 jaar geleden werd geboren, onderstrepen. In de Nieuwe Kerk zijn al eerder stenen onthuld ter nagedachtenis aan belangrijke Nederlandse denkers en schrijvers. In 2020 heeft koning Willem-Alexander bijvoorbeeld een steen voor de schrijver Multatuli mogen onthullen. Onze leerlingen bevinden zich dus in goed gezelschap.

Tijdens de ceremonie, voorafgaand aan de onthulling, werden lofredes uitgesproken door Boris Dittrich, Eerste Kamerlid en voormalig rechter, Wim Cerutti, voorzitter van de Coornhert Stichting en Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming. Alle sprekers roemden Coornhert voor zijn opvattingen over vrijheid en tolerantie. Met deze opvattingen was Coornhert zijn tijd ver vooruit.

Boris Dittrich ging specifiek in op Coornherts denkbeelden over straffen en strafrecht. De vanzelfsprekende hardheid waarmee in de 16e eeuw werd gestraft, wees Coornhert resoluut af. Hij pleitte juist voor een meer humane vorm van straffen, die in zijn ogen ook effectiever was, omdat het de kans op een succesvolle terugkeer van gestraften in de samenleving vergrootte. Dittrich verwoordde in zijn rede de onverminderde relevantie van Coornherts opvattingen voor onze tijd, waarin volgens hem de roep om juist harder te straffen weer sterk in opkomst is.

R. van den Hoek