Nieuws

2020-12-18 | www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/16/flexibel-examenrooster-en-extra-herkansing

Eindexamen aanpassingen

We hebben kennisgenomen van het besluit van de minister om het centraal examen dit schooljaar door te laten gaan.

Om daarbij rekening te houden met de huidige bijzondere omstandigheden is een aantal aanvullende maatregelen genomen. Zo is besloten dat de examenleerlingen het centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Zie de website van de Rijksoverheid. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Dit betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.

Wij zullen als schoolleiding de komende periode de tijd nemen om zorgvuldig te kijken naar de consequenties die dit besluit heeft voor onze examenleerlingen. In januari ontvangt u van ons bericht over de verdere uitwerking hiervan.