Nieuws

2022-02-01 |

Uitbreiding Coornhert in zomervakantie!

Illustratie van de ’Taberna’, de nieuwe serre die komende zomer aan het Coornhert Lyceum wordt gebouwd.
 

Hein Flach
HAARLEM

Het Coornhert Lyceum in Haarlem gaat in de zomervakantie een kleine uitbreiding ondergaan. Het gebouw krijgt er 460 vierkante meter bij, passend bij een leerlingenaantal van maximaal 1.400 scholieren.

De gemeente Haarlem heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp en betaalt 1,2 miljoen euro mee. Daarnaast is een aantal ’levensduurverlengende’ maatregelen nodig, want het gebouw is zeventig jaar oud. Die komen neer op 360.000 euro. Ook dat bedrag neemt de gemeente voor haar rekening.

De oudbouw scoort in een recente meting weliswaar een voldoende op energie, maar dat komt vooral vanwege de aanwezigheid van zonnepanelen. De technische kwaliteit, de functionaliteit en het binnenmilieu van het Coornhert Lyceum scoren volgens het gemeentelijk stuk aanzienlijk lager. De levensduurverlengende maatregelen betreffen bijvoorbeeld het isoleren van buitengevel, dak en vloer van het nog te bouwen laboratorium en de mediatheek, en het vervangen van kozijnen en glas in de aula.

Schoolbestuur Dunamare en het Coornhert Lyceum (mavo, havo en vwo) betalen ook flink mee. Het bestuur en de school investeren uit eigen middelen 1.7 miljoen euro, voor noodzakelijke aanpassingen en het verbetering van het binnenklimaat. Daarnaast is er voor ongeveer een ton rijkssubsidie aangevraagd voor het verbeteren van de ventilatie. De totale bouwkosten komen daarmee op 3,2 miljoen euro.

Rector Nelie Groen is enthousiast over de ontwikkelingen. ,,De uitbreiding betreft meer ruimte om te pauzeren. Er komt een grote serre aan het gebouw. Dat komt erg ten goede aan de sfeer in het gebouw.’’ Tegelijk wordt de pauzeruimte geschikt gemaakt om zelfstandig te werken. Er komt een nieuwe keuken/kantine. ,,En omdat we daltonschool worden, hebben we ook behoefte aan meer keuzeruimte voor leerlingen, tussen verdiepingsles of meer zelfstandig werken, begeleid of onbegeleid. We krijgen veel meer mogelijkheid dat in te richten.’’

Over het laboratorium zegt de rector: ,,Dat is met name gericht op technologische projecten. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd, maar het zal een inspirerende projectruimte worden, waarbij de nadruk ligt op samenwerken, met elkaar, en met de buitenwereld.’’

Het schoolbestuur gaat nu aan de slag met het definitief ontwerp, dat na voltooiing ook weer ter instemming aan het college van B en W moet worden voorgelegd. Schoolbestuur Dunamare wordt bijgestaan door een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van onderwijshuisvesting. Dat bedrijf is ook betrokken bij de uitbreiding van Het Schoter.

Wat betreft de vergunning, er moet nog wel onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw, en mogelijk moet er ook een grote boom worden omgezaagd.