FAQ corona

 

Coronamaatregelen op het Coornhert

Algemeen geldt dat we de richtlijnen van het RIVM volgen. Bij elke twijfel treedt u in contact met de GGD en informeert u de school door de mentor te bellen of het centrale schoolnummer (023-512 16 16).

Zelftesten

Klik op onderstaande flyer voor een grotere versie.

 

 

  Waarom zijn er gedragsregels tijdens online lessen? 
Antwoord: We hebben in de vorige periode van online lesgeven gemerkt dat het erg belangrijk is om afspraken te maken over de manier waarop je de lessen vanuit huis volgt. Hierdoor kan de lestijd effectiever benut worden.  

Wat zijn de gedragsregels tijdens online lessen?

  • Aanwezigheid in de online-les is verplicht. Dit wordt geregistreerd.    

  • Je volgt de online-les via je laptop en achter een bureau (of een (keuken)tafel). Dus niet vanaf je telefoon/vanuit je bijbaantje/vanuit je bed.     

  • Je bent voorbereid om de online-les te volgen.   

  • Iedereen zet zijn camera aan en het geluid uit.     

  • Steek je hand op als je iets wilt zeggen. Als je aan de beurt bent of als je de beurt krijgt, zet je het geluid aan.    

  • De docent is tijdens de online-les bereikbaar en beschikbaar voor vragen via de chat in Teams.    

  • Het is volgens de AVG verboden de les op te nemen en/of te delen, zonder toestemming van de docent  

Waar vind ik de handleiding online lessen volgen via Teams? 
De handleiding staat op de website: je kunt hem hier  vinden.   

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben in de lockdownperiode?  
Bel  met de administratie, zij kunnen je helpen.  

Welke gedragsregels gelden in de school?  
De leerlingen houden 1,5 m afstand van de volwassenen maar hoeven zelf geen afstand tot elkaar te houden.  Mondkapjes worden gedragen zoals we dat gewend waren. Handen wassen en thuisblijven als je verkouden bent of ziekteverschijnselen hebt.  

Hoe moet ik me ziekmelden ? 
Ziekmelden doe je volgens gebruikelijke procedure. Iedereen wordt verwacht in de (online)les.  

Hoe wordt de toetsweek vervolgd? De toetsen waren nog niet allemaal afgenomen. 
De toetsweek is nog niet afgerond.  Per vak zal worden bekeken hoe/of vervallen de toetsen ingehaald moeten worden. We hervatten de toetsweek in elk geval niet direct na de online lessen, dus er zal tijd zijn om je voor te bereiden indien nodig.  

Hoe halen de leerlingen die ziek of in quarantaine waren tijdens de afgelopen toetsweek de toetsen in? 
In de eerste lesweek komt de school met een plan hoe deze leerlingen de toetsen gaan inhalen. 

Ik ben het mondkapje vergeten, wat nu?
Bij de balie zijn mondkapjes te koop voor een klein bedrag. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel.

Ik ben mijn wachtwoord voor Teams vergeten, wat moet ik doen?
Vaak ben je automatisch al ingelogd. Als je toch uitgelogd bent (of Teams net geïnstalleerd hebt) heb je de inloggegevens van je schoolaccount (@coornhert.nl) nodig om in te loggen. Voor leerlingen: voornaam.achternaam@coornhert.nl. Je wachtwoord kan je bij de infobalie laten resetten.

Hoe gaat het met als je niet in de les kunt zijn door quarantaine?
Nadat je bent afgemeld bij onze administratie in verband met een positieve coronatest en/of een quarantaineperiode, dan wordt er in Magister een ‘camera’ geplaatst naast je naam. Vanaf dat moment zullen de lessen voor jouw gestreamd worden. Bij deze online lessen wordt je aanwezig verwacht. Dit geldt uiteraard alleen voor als je in staat bent om de lessen online te volgen. De online lessen zijn niet ter vervanging voor leerlingen die de lessen fysiek op school kunnen en mogen volgen.

Wat gebeurt er als een docent in quarantaine of isolatie is?
Als de docent niet ziek is, zal hij/zij de les geven vanuit huis en kan de leerling volgens het rooster de les op afstand ontvangen. We zullen hiervoor een invaldocent voor de klas regelen. Als deze vervanging niet lukt, kan de leerling werken uit de werkwijzer.

Ik laat mijn zoon/dochter testen op corona, hoe informeer ik school hierover?
Meld uw kind als afwezig en geef aan wat de reden hiervan is. Wilt u de mentor en coördinator via mail informeren? Geef hierin aan of uw kind wel of geen koorts heeft.

Een huisgenoot van mijn zoon/dochter laat zich testen op corona en vanwege de aard van de klachten (koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten) dient mijn zoon/dochter ook thuis te blijven, hoe informeer ik school hierover?
Meld uw kind als afwezig en geef aan wat de reden hiervan is. Wilt u de mentor en coördinator via mail informeren? Geef hierin aan of uw kind wel of geen koorts heeft.

Mijn kind is positief getest, hoe informeer ik de school hierover?
Neem contact op met de administratie van de school en volg de richtlijnen die de GGD u gegeven heeft. Stuur een e-mail met de melding naar de conrector van de afdeling.

Hoe gaat de school om met het lesgeven op afstand als een docent thuis komt te zitten?
We ontwikkelen de procedures rond langdurende afwezigheid van docent of leerling. Het uitgangspunt is dat de docent de les op afstand geeft als hij/zij niet ziek is en wacht op een testuitslag of als de docent in quarantaine moet.

Hoe gaat de school om met het lesgeven op afstand als een leerling thuis komt te zitten?
Als een leerling langdurend thuis is, wordt de les digitaal toegankelijk gemaakt. We hebben hier al mee gewerkt door bijvoorbeeld een camera in de klas te installeren of doordat een leerling op de eerste rij een laptop neerzet voor de vriend of vriendin die thuis zit. Deze kan dan via Teams
meekijken. We overleggen momenteel over de technische aspecten.

Hoe regelt de school het dat klassen in school op afstand les krijgen van een docent die thuis is?
De school zet in dit geval een onderwijsassistent of collega docent in, die de klas begeleidt. Afgelopen week zijn lessen van meneer Postema bijvoorbeeld digitaal gegeven, de klas werd begeleid door zijn stagiaires en volgden de les via het white-board.

Hoe gaat de school om met de opgelopen achterstanden
De school heeft hier subsidie voor aangevraagd, er komt dus budget voor extra huiswerkbegeleiding. In de eerste en tweede klas is er een extra mentoruur waarin leerlingen geholpen kunnen worden. Belangrijk is echter dat we eerst per vak, klas en leerling inzage krijgen in de opdracht die er is. Wat moet ingehaald worden en wanneer. Gebeurt dit in de les of is er een vraag voor extra ondersteuning buiten de les.

Hoe is de stand van zaken van het ventileren van ruimtes?
We blijven monitoren hoe de kwaliteit van de lucht in de lokalen is. We zijn met het bestuursbureau Dunamare in overleg wat het koudere weer straks betekent voor de school. Er worden tevens bestaande plannen versneld om de ventilatie in de school versneld te verbeteren. Vanaf 28-8 doen we hernieuwde testen met CO2 meters om te checken of de kwaliteit van de lucht in orde is.

Hoe gaat de school om met de theaterproducties?
Dit jaar zullen we een grote schooltoneelproductie organiseren in april die coronaproof is. Dat wil zeggen dat de voorstelling op verschillende plekken in het gebouw gesitueerd is. Het publiek zal dan in kleine groepen langs de scènes lopen. De scènes rijgen zich aaneen tot een voorstelling. Het thema is ‘verlangen’. Het idee is gebaseerd op de toneeltekst ‘Reigen’ van Arthur Schnitzler. Leerlingen uit de jaren 2 tot en met 6 kunnen auditeren op 4 en 8 september a.s. vanaf 15.00 uur.

 
Welke regels volgt de school om besmetting te voorkomen?

We houden de RIVM richtlijnen aan:

– Afstand van 1,5 meter tussen medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerker. Leerlingen hoeven die afstand onderling niet aan te houden.

– We volgen de regels mb.t. handen reinigen, hoesten / niezen in de elleboog, geen hand geven. Er hangen posters van de VO raad. Bij elke ingang, in het centrum van de school en bij het begin van elke gang, zijn met-de-voet-te-bedienen pompen met handgel geplaatst. In de toiletten is zeep, de aanvulling van zeep wordt regelmatig gedaan. Leerlingen drogen de handen met blowers. Er zijn extra schoonmaakrondes voor de toiletten ingezet.

– Er zijn voor medewerkers mondkapjes voor surveilleren, schoonmaakspray en handschoenen beschikbaar. 

– De afstand in de lokalen is aangegeven door 1,5 meter af te tapen voor de docent. 

– Bezoekers melden zich bij de info-balie en worden daar geregistreerd.

Wat heeft de school gedaan om de ventilatie op orde te krijgen?

Alle lokalen zijn gemeten op ventilatiecapaciteit en daarop beoordeeld. Een paar ruimtes voldoen niet aan de norm, dit zijn de ruimtes die inpandig zijn of die slecht kunnen ventileren. Er worden in de komende weken (eind augustus / begin september) aanpassingen uitgevoerd.

Alle overige ruimtes voldoen aan de gestelde norm en kunnen dus gebruikt worden.

De gymzalen zijn ingezet als grote lokalen, de sportlessen zelf vinden voorlopig buiten plaats.

De ventilatiesystemen zijn vol open gezet en blijven ’s nachts aan.

Welke extra bescherming is er voor docenten?

Er zijn mondkapjes, spatschermen en spathelmen. De gebruikte mondkapjes worden weggegooid in een speciale afvalbak in de medewerkers ruimte. Dat is hygiënischer en we kunnen zorgen voor de juiste afvalverwerking.

Hoe gaan we om met drukte tijdens de leswisseling?

De lessen stoppen ongeveer 5 minuten voor de bel en leerlingen wisselen dan van lokaal. De docenten wisselen van lokaal op de bel. Doordat het stoppen van de les waarschijnlijk  een klein verschil per docent zal opleveren, zorgt dit weer voor spreiding van de drukte. Als we wachten met lopen van leerlingen tot de bel en dan alle leerlingen tegelijk laten lopen, is er juist sprake van een concentratie, daar kiezen we dus niet voor.

Wanneer worden de regels aangepast?

We blijven alert, houden enquêtes en plannen regelmatig gesprekken met een vertegenwoordiging van docenten, ouders/verzorgers en leerlingen. We kijken goed hoe een en ander werkt. Indien nodig passen we aan.

Wat zijn de richtlijnen voor leerlingen met betrekking tot testen en thuisblijven?

De volgende richtlijnen houden we aan als blijkt dat een leerling of een huisgenoot een risico heeft op besmetting met Corona:

1. Heeft een leerling Corona (positieve test) dan blijft hij/zij thuis, tot de klachten 24 uur over zijn en het minimaal 5 dagen geleden is dat de leerling ziek werd. Daarna mag de leerling weer naar school;

2. Heeft een huisgenoot klachten en laat hij/zij zich testen? Tot de uitslag bekend is blijft onze leerling thuis;

4 Is de test bij huisgenoot negatief dan mag de leerling direct weer naar school komen.

Waar pauzeren leerlingen?

Buiten: leerlingen pauzeren op het schoolplein en in de binnentuin op het gras, hier niet op de grindpaden.

Binnen: leerlingen pauzeren in de brugklaskantine, centrale hal, ruimte voor de aula en in de serre. Niet in de gangen voor de lokalen en in de kluisjesruimte.

Wat doet de school als het onderwijs uitvalt?

Er zijn meerdere scenario’s waar we rekening mee houden:

1. De docent moet in quarantaine, hij/zij is besmet of was in contact met iemand die besmet was, en de docent is niet ziek. In dat geval gaan de lessen gewoon door maar geeft de docent de les vanuit huis. In het lokaal zal een invalleerkracht of een assistent de les opvangen door de leerlingen te ontvangen en de digitale les te laten zien vanaf het digibord. 

2. De leerling is in quarantaine en kan de les niet op school volgen. In dat geval is het van belang dat je de les toegankelijk wordt voor de leerling. Dit kan vanuit de studiewijzer samen met contact met betreffende leerling maar kan ook door de leerling digitaal mee te laten kijken. Het protocol hiervoor wordt nu ontwikkeld. 

3. Er is een besmetting in de school die leidt tot een tijdelijke lock-down van een deel van de school of van de hele school. In dat geval stappen we over op onderwijs op afstand. We zullen dan direct gaan werken met alle lessen via digitaal aanbod. 

4. We vallen terug op deel openstelling van de school. Hier zijn nu vier scenario’s voor uitgewerkt door de directieraad Dunamare. Voor het Coornhert maken we hier een eigen keuze in en passen we aan indien nodig. Dit gebeurt in de komende weken.