Het Coornhert Lyceum is een prestatiegerichte school

met hart voor de leerlingen

Brede talentontwikkeling

Persoonlijke ontplooiing

Culturele vorming

Het Coornhert is CultuurProfielSchool